Lungens bronkoskopi

En av de viktigaste forskningsmetoderna i pulmonologi är bronkoskopi. I vissa fall används den inte bara som en diagnostisk metod, utan också som en terapeutisk metod som möjliggör effektivt eliminering av dessa eller andra patologiska förändringar. Vad är en bronkoskopi av lungorna, vilka indikationer och kontraindikationer för denna studie, vad är metoden för dess genomförande, vi kommer att prata i den här artikeln.

Vad är bronkoskopi

Bronkoskopi eller bronkoskopi, - ett förfarande för att undersöka lumen och luftstrupen och bronkerna slemhinna med användning av en speciell anordning - bronkoskop. Det senare är ett system av rör - böjliga eller styva -. En total längd av 60 cm i slutet av denna anordning är utrustad med en videokamera, en bild från vilken, upprepade gånger ökar, visas på bildskärmen, dvs specialist bedriver forskning personligen observera luftvägstillstånd i läge.. realtid. Dessutom kan den resulterande bilden sparas som foton eller videoinspelningar, så att det i framtiden kan jämföras med resultaten av den aktuella studien med den tidigare, det kommer att vara möjligt att utvärdera dynamiken i den patologiska processen. (Läs om bronkografi i vår andra artikel.)

Lite historia

För första gången utfördes bronkoskopi 1897 av doktor G. Killian. Syftet med förfarandet var att avlägsna en främmande kropp från luftvägarna och eftersom det var mycket traumatiskt och smärtsamt rekommenderades kokain som smärtstillande medel för patienten. Trots det stora antalet av komplikationer efter bronkoskopi, i denna form det användes mer än 50 år, och i 1956 en vetenskapsman H. Fidel uppfanns ett säkert diagnostiskt verktyg - styvt bronkoskop. Efter ytterligare 12 år - 1968 - framkom ett fibrobronchoskop av fiberoptik - ett flexibelt bronkoskop. Det elektroniska endoskopet, som låter bilden förstoras många gånger och lagras på en dator, uppfanns inte för länge sedan - i slutet av 1980-talet.

Typer av bronkoskop

För närvarande finns det två typer av bronkoskop - styva och flexibla, och båda modellerna har sina fördelar och visas i vissa kliniska situationer.

Flexibelt bronkoskop eller fiberoptisk bronkoskopi

 • Denna enhet använder fiberoptisk optik.
 • Det är främst en diagnostisk enhet.
 • Det tränger till och med lätt in i bronkiets nedre delar, vilket minimerar traumatisering av slemhinnan.
 • Studien utförs under lokalbedövning.
 • Det används i barnläkemedel.

Den består av ett slät, flexibelt rör med en optisk kabel och en ljusstyrning inuti, en videokamera på inneränden och ett kontrollhandtag på ytteränden. Det finns också en kateter för att avlägsna vätska från luftvägarna eller tillföra ett läkemedel till dem, och vid behov ytterligare utrustning för diagnostiska och kirurgiska förfaranden.

Hård eller stel, bronkoskop

 • Används ofta för att återanvända patienter, till exempel när de drunknar, för att avlägsna vätska från lungorna.
 • Det används ofta för medicinska förfaranden: borttagning av främmande kroppar från luftvägarna, expansion av luftrörets lumen och bronkier.
 • Gör det möjligt att utföra diagnostiska och terapeutiska manipulationer i luftrörsregionen och huvudbronkierna.
 • Vid behov, för att undersöka tunnare bronkier, kan ett flexibelt bronkoskop införas genom ett styvt bronkoskop.
 • Om några speciella patologiska förändringar detekteras av denna enhet under forskning, kan de omedelbart elimineras.
 • I en studie med ett styvt bronkoskop är patienten under generell anestesi - han sover, vilket innebär att han inte känner rädsla för den forskning eller det obehag som han förväntar sig.

Ett hårt bronkoskop innehåller ett system med styva ihåliga rör med en ljuskälla, video eller fotografisk utrustning i ena änden och en manipulator för styrning av enheten på den andra. Också inkluderade är olika mekanismer för terapeutiska och diagnostiska förfaranden.

Indikationer för bronkoskopi

Indikationerna för fibrobronchoscopy är:

 • misstänkt lungneoplasi
 • om patienten har symptom, otillräckliga för att diagnostisera sjukdomen, såsom långvarig oförklarlig hosta, långvarig intensiv hosta när dess grad är inte i linje med andra symptom, svår andnöd;
 • blödning från luftvägarna - för att bestämma källan och stoppa blödningen direkt,
 • atelektas (förlust av en del av lungan);
 • lunginflammation, kännetecknad av en långvarig kurs, svår att behandla;
 • isolerade fall av pleurisy;
 • pulmonell tuberkulos;
 • Förekomsten av röntgenbilder på skuggans bröstorgar (eller skuggor), vars karaktär måste klargöras.
 • kommande lungkirurgi;
 • obstruktion av bronkierna av en främmande kropp eller blod, slem, purulenta massor - för att återställa lumen;
 • purulent bronkit, lungabscesser - för att tvätta luftvägarna med medicinska lösningar;
 • stenos (patologisk sammandragning) i luftvägarna - för att eliminera dem;
 • bronkialfistel - för att återställa bronchialväggens integritet.

Forskning med ett hårt bronkoskop är valmetoden i följande fall:

 • med närvaro av storstora främmande kroppar i luftröret eller proximala (närmast luftrörets) bronkier hos de främmande kropparna;
 • med intensiv lungblödning
 • om en stor mängd mageinnehåll blandas med mat i luftvägarna;
 • i studien av andningsorganen hos ett barn under 10 år
 • för behandling av bronkialfistler, stenosering (förminskning av lumen) cikatricial eller neoplastiska processer i luftstrupen och huvudbronkierna;
 • för att tvätta luftröret och bronkierna med medicinska lösningar.

I vissa fall behövs bronkoskopi inte som planerat, utan som en akut medicinsk intervention, som är nödvändig för att så snart som möjligt diagnostisera och eliminera problemet. Huvudindikationerna för denna procedur är:

 • intensiv blödning från luftvägarna
 • främmande kropp i luftstrupen eller bronkierna
 • svalka (aspiration) av patienten i mageinnehållet;
 • Termiska eller kemiska brännskador i luftvägarna;
 • astmatisk status med obstruktion av bronkial lumen med slem
 • skada på luftvägarna på grund av skada.

För de flesta av de ovanstående patologierna utförs nödbronkoskopi under återupplivning genom ett endotrakealt rör.

Kontraindikationer mot bronkoskopi

I vissa fall är bronkoskopi farligt för patienten. Absoluta kontraindikationer är:

 • allergi mot smärtstillande medel som administreras till patienten före studien
 • akut kränkningar av hjärncirkulationen
 • myokardinfarkt, lidit under de senaste 6 månaderna
 • svåra arytmier
 • svårt hjärta eller lunginsufficiens
 • allvarlig essentiell hypertoni
 • trakeal och / eller laryngeal stenos av grad 2-3;
 • exacerbation av bronchial astma
 • skarp mage;
 • några sjukdomar i den neuropsykiska sfären - konsekvenser av traumatisk hjärnskada, epilepsi, schizofreni etc
 • orala sjukdomar;
 • patologisk process i området av cervikal ryggrad;
 • ankylos (brist på rörlighet) hos den temporomandibulära leden;
 • aorta aneurysm.

De sista 4 patologierna är kontraindikationer endast för rigid bronkoskopi, och fibrobronchoscopy är tillåtet i dessa fall.

Under vissa förhållanden är bronkoskopi inte kontraindicerat, men innehavet bör tillfälligt skjutas upp - tills upplösningen av den patologiska processen eller stabiliseringen av kliniska och laboratorieparametrar. Så relativa kontraindikationer är:

 • 2: a och 3: e (särskilt 3: e) trimestern av graviditeten;
 • menstruationsperiod hos kvinnor;
 • diabetes mellitus med höga blodsockernivåer;
 • koronarartärsjukdom;
 • alkoholism;
 • förstorad sköldkörteln 3: e graden.

Förberedelse för studien

Före bronkoskopi måste patienten genomgå en serie undersökningar som föreskrivs av läkaren. I regel är detta ett allmänt blodprov, biokemiskt blodprov, funktionella lungtester, bröstradiografi eller andra beroende på sjukdomen hos en viss patient.

Omedelbart före undersökningen kommer patienten att bli ombedd att underteckna ett samtycke till detta förfarande. Det är viktigt att inte glömma att berätta för din läkare om befintliga allergier mot läkemedel, särskilt för läkemedel för anestesi, om någon, av graviditeten, för att ta läkemedlet, akuta eller kroniska sjukdomar, eftersom det i vissa fall (se ovan), en bronkoskopi är absolut kontraindicerat.

I regel utförs rutinforskning på morgonen. I det här fallet äter patienten kvällen innan, och på morgonen är han förbjuden att äta. Vid tidpunkten för studien borde magen vara tom för att minska risken för att kasta innehållet i luftstrupen och bronkierna.

Om patienten är mycket orolig för den kommande bronkoskopien, några dagar före undersökningen, kan han bli ordinerad lätta lugnande medel.

Hur är bronkoskopi

Bronkoskopi är ett allvarligt förfarande, som utförs i ett särskilt utrustat rum med alla sterilförhållanden. En endoskopist eller pulmonolog, som har utbildats i denna typ av forskning, utför en bronkoskopi. En endoskopistassistent och en anestesiolog är också inblandade i studien.

Före undersökningen måste patienten ta bort glasögon, kontaktlinser, proteser, hörselhjälpmedel, smycken, ångra skjortans övre knapp om kragen är tillräckligt tätt och töm blåsan.

Under bronkoskopien sitter patienten eller ligger på ryggen. När patienten sitter, ska hans torso vara något lutad framåt, huvudet - något tillbaka, och hans armar sänktes mellan benen.

Vid utförande av fibrobronchoscopy används lokalbedövning, för vilken lidokainlösning används. Vid användning av ett styvt bronkoskop är allmän anestesi eller anestesi nödvändig, testämnet introduceras i tillståndet av drogsömn.

För att expandera bronkierna för enkel framkallning av bronkoskopet subkutant eller genom inandning administreras en lösning av atropin, aminofyllin eller salbutamol till patienten.

När ovanstående läkemedel har agerat sätts ett bronkoskop genom näsan eller munnen. Patienten tar ett djupt andetag och i detta ögonblick utförs bronkoskopets rör genom glottisen, varefter det introduceras djupare i bronkierna genom rotationsrörelser. För att minska gagreflexen vid införandet av bronkoskopet rekommenderas patienten att andas ytligt och så ofta som möjligt.

Läkaren bedömer tillståndet i luftvägarna när bronkoskopet rör sig - från topp till botten: först undersöker struphuvudet och glottis, sedan luftröret, varefter huvudbronkierna. Studien med ett styvt bronkoskop är avslutat på denna nivå, och under fibrobronchoscopy är de underliggande bronkierna föremål för inspektion. De mest avlägsna bronkierna, bronkiolerna och alveolerna har en mycket liten lumendiameter, så deras undersökning med ett bronkoskop är omöjligt.

Om det under bronkoskopi finns några patologiska förändringar, kan läkaren utföra ytterligare diagnostiska eller direkt terapeutiska manipuleringar: Ta tvättar från bronkierna, sputumet eller en del patologiskt förändrad vävnad (biopsi) för undersökning, ta bort innehållet som blockerar bronchus och tvätta dem med en antiseptisk lösning.

Studien fortsätter som regel i 30-60 minuter. Hela denna tid övervakar experter nivån av blodtryck, hjärtfrekvens och graden av blodmättnad hos patienten med syre.

Sensioner hos patienten under bronkoskopi

I motsats till de flesta patienternas oroliga förväntningar, under bronkoskopi, känner de absolut inte smärta.

Med lokalbedövning, efter administrering av läkemedlet, en känsla av koma i halsen uppträder näshoppning, himlen blir död, det blir svårt att svälja. Bronkoskopröret har en mycket liten diameter, så det stör inte patientens andetag. Medan röret rör sig längs luftvägarna kan det finnas ett litet tryck i dem, men patienten känner inte något obehag.

Med allmän anestesi sover patienten, vilket innebär att han inte känner någonting.

Efter forskning

Återhämtning från bronkoskopi tar inte mer än 2-3 timmar. 30 minuter efter slutet av studien kommer bedövningen att passera - under denna tid är patienten i endoskopiavdelningen under övervakning av medicinsk personal. Äta och dricka kan göras efter 2 timmar och röka inte tidigare än en dag. Sådana åtgärder minimerar risken för blödning från luftvägarna efter bronkoskopi. Om patienten före studien fick vissa sedativa, inom 8 timmar efter upptagandet, rekommenderas han absolut inte att komma bakom fordonets hjul.

Komplikationer av bronkoskopi

Som regel tolereras denna studie väl av patienter, men ibland uppstår ibland sällan komplikationer som:

 • arytmi;
 • inflammation i luftvägarna;
 • röstförändring;
 • blödning av varierande intensitet från luftvägarna (om en biopsi togs)
 • pneumothorax (även vid biopsi).

Jag skulle vilja upprepa att bronkoskopi är ett mycket viktigt diagnostiskt och terapeutiskt förfarande, där det finns både indikationer och kontraindikationer. Nödvändigheten och genomförbarheten av att utföra bronkoskopi i varje enskilt fall bestäms av pulmonologen eller terapeuten, men det utförs endast med patientens samtycke efter hans skriftliga bekräftelse.

Bronkoskopi av lungorna: vad är det?

För patienter låter namnet och beskrivningen av studien skrämmande, och de undrar om bronkoskopi i lungorna - vad är det? Detta är ett komplicerat förfarande med stora diagnostiska och terapeutiska förmågor. Bronkoskopi är förknippad med en viss risk, men om den genomförs korrekt är den minimal, så förfarandet kan betraktas som säkert. Det utförs på nästan samma villkor som denna operation, med samma försiktighetsåtgärder.

Indikationer och kontraindikationer

Bronkoskopi görs i fall där det är nödvändigt att bestämma graden av bronkialskada i olika lungsjukdomar och bronkier, för diagnos av sjukdomar och endoskopiska operationer. Bronkoskopi föreskrivs:

 • med en vanlig patologisk process på lungens radiografi;
 • om en trakea eller bronkustumör misstänks
 • för differentialdiagnosen av bronchial astma och hobl;
 • för att bestämma orsakerna till inflammation i bronkierna, återkommande lunginflammation, hemoptys;
 • att ta bort en främmande kropp från bronkierna;
 • för diagnos av anomalier av strukturen hos bronkialträdet;
 • som en del av förberedelserna för lungoperationer.

Bronkoskopi låter dig också gå in i lösningar och aerosoler av läkemedel, för att utvärdera effektiviteten av kirurgisk behandling, för att utföra endoskopisk kirurgi, om nödvändigt, används vid intensivvård.

Bronkoskopi har stor risk - konsekvenserna kan vara farliga för patientens hälsa. Denna procedur kräver lokal eller allmän anestesi, som inte alla patienter tolererar enkelt. Om proceduren utförs felaktigt är en kräkningsreflex möjlig, skador på bronkial slemhinnan upp till blödning. Eventuellt sluta andas under proceduren. Efter bronkoskopi, om patienten inte överensstämmer med studiebestämmelserna, kan det finnas blödning och en kraftig försämring.

Bronkoskopi kan inte utföras om:

 • det finns stenos (förminskning) av struphuvudet eller bronkierna;
 • under en attack av bronkial astma eller exacerbation av hobl;
 • med svår andningsfel
 • efter en nyligen hjärtinfarkt eller stroke;
 • med aneurysm eller koarctation av den övre aortan;
 • för brott mot blodpropp
 • vid intolerans mot droger för anestesi
 • med allvarlig psykisk sjukdom.

Äldre ålder kan också vara en kontraindikation för bronkoskopi - många äldre tolererar inte de droger som används för anestesi.

Hur förbereder man sig för förfarandet?

Bronkoskopi är en komplex och lång process som kräver att vissa regler följs, doktorandens höga kvalifikationer, korrekt förberedelse av patienten och försiktighet under proceduren och medicinsk uppföljning efter det.

Vanligtvis, före bronkoskopi, utförs lungens strålning, på vilka patologiska förändringar är synliga - lesioner som är utbrett i lungorna, ökat lungmönster, utseende av områden av atelektas eller emfysem. Enligt resultaten av radiografi löses frågan om behovet av bronkoskopi.

Innan du förskriver bronkoskopi, kommer doktorn att hänvisa patienten till andra studier - EKG, koagulografi, biokemiskt blodprov. Dessa studier behövs för att ta reda på om det är säkert för patienten att utföra bronkoskopi. Läkaren kommer att hålla en preliminär konversation och bestämma vilka kroniska sjukdomar patienten lider av. Det är särskilt viktigt att lära sig om förekomsten av hjärtsjukdomar, blödningsstörningar, allergiska och autoimmuna sjukdomar och toleransen hos olika läkemedel.

Efter att ha använt indikationer och kontraindikationer, föreskriver läkaren en bronkoskopi. Innan studien på natten kan du ta sömntabletter, eftersom manipulationen är förknippad med stress, och sömnbrist kan förvärra den. Det är nödvändigt att äta 8 timmar före proceduren, du kan inte röka på dagen för studien. På morgonen på procedurdagen eller på kvällen före, om bronkoskopi planeras på morgonen, är det nödvändigt att rengöra tarmarna. Antag att ta laxermedel eller placera en rengörande enema. Omedelbart före proceduren måste du gå på toaletten. För proceduren måste du ta handduk eller servetter.

Patienter som lider av bronkial astma, är det nödvändigt att bära en inhalator. I kardiovaskulärsystemets patologi, om bronkoskopi inte är kontraindicerat, måste följande läkemedel förskrivas före det:

 • antiarytmika;
 • antihypertensiva läkemedel;
 • beta-blockerare;
 • antiplatelet och antikoagulantia;
 • lugnande medel.

Denna behandlingsmetod minskar risken för eventuella komplikationer i hjärt-kärlsystemet.

Teknisk sida

Bronkoskopi är en komplex manipulation, den kan endast utföras i ett särskilt utrustat rum med iakttagelse av aseptiska och antiseptiska förhållanden, som i operationsrummet. Den undersökande läkaren måste vara högkvalificerad för att förhindra bronkialskada under manipuleringen. Algoritmen för att utföra bronkoskopi:

Atropin, aminofyllin och salbutamol administreras till patienten i form av aerosol eller subkutana injektioner. De expanderar bronkierna och hjälper till att upprätthålla en konstant bredd av deras lumen. Om nödvändigt administreras lugnande medel (föreskrivs några timmar före manipulationsstart).

 1. Anestesi.

Beroende på typ av bronkoskopi och patientens psyke används antingen lokalbedövning eller allmänt. Allmän anestesi är ordinerad för barn, patienter med en instabil psyke och intolerans mot droger för lokalbedövning. Det används också i bronkoskopi med ett hårt bronkoskop. För lokalbedövning används en lösning av lidokain i form av en spray, som i sin tur sprinklas med näshålan, nasofarynx, struphuvud, luftstrupen och bronkier när bronkoskopet utvecklas. Biverkningarna av anestesi är en känsla av nästring, svårighet att svälja, heshet, domningar i gommen och tungan. Lokalbedövning undertrycker host- och kräkningsreflexer som kan störa bronkoskopi. Lokalbedövning föreskrivs om ett mjukt bronkoskop används, patienten kan överföra proceduren utan allmänbedövning eller tvärtom kommer inte att kunna genomgå allmänbedövning (ålderdom, allvarliga sjukdomar i hjärt-kärlsystemet).

 1. Genomförande av manipuleringar.

Efter sedation och introduktion av anestesi kan du börja endoskopisk undersökning av bronkierna. Patienten ska sitta eller ligga på ryggen, endoskopet sätts in genom näsborre med allmänbedövning eller uttalad gagreflex eller genom munnen om det inte finns några hinder för detta. Endoskoprören är tunna nog, så de stör inte andningen. Under manipuleringen ser läkaren bilden på bildskärmen.

Bronkoskopi låter dig undersöka struphuvudet, glottis, luftstrupen, bronkier av stor och medelstor diameter.

Små bronkier, bronkioler och alveoler förblir otillgängliga. Om det behövs, genom ett bronkoskop kan du gå in i verktygen för endoskopiska operationer och utföra borttagning av främmande kroppar, tumörer, ta en biopsi, stoppa blödningen, expandera bronkens lumen.

Det är tillrådligt att stanna på sjukhuset under ledning av medicinsk personal i 2 timmar efter bronkoskopi.

Om patientens förberedelse utfördes korrekt, efter bronkoskopien observeras inga negativa effekter, är den postoperativa perioden oupphörlig och nästa dag är patienten redo att återgå till sitt vanliga liv.

Vad ska man göra efter?

Efter bronkoskopi är det nödvändigt att förbli under ledning av medicinsk personal. I den postoperativa perioden kan en liten hemoptys observeras, det anses vara normalt. Hos patienter med astma är en attack möjlig, så du behöver ha en inhalator med dig. Intense tryckvärk i hjärtat kan uppstå om patienten lider av kardiovaskulära sjukdomar.

Efter lokalbedövning, tal, sväljning och sensorisk försämring kvarstår, kan det ta 2-3 timmar efter operationen. Innan dessa återstående effekter har passerat rekommenderas det inte att äta och dricka vatten - det kan leda till att livsmedelsbitarna tränger in i andningsorganen. Sedativa som används för bronkoskopi saktar svaret, så du bör inte köra och göra något arbete som är förknippat med en risk för liv och hälsa som kräver koncentration och ökad uppmärksamhet i 8 timmar. Rökning bör också avstå från 24 timmar.

Om bronkoskopi utfördes under generell anestesi, måste patienten, efter att ha avlägsnat patienten från detta tillstånd, stanna i sjukhuset i minst 24 timmar för att undvika de negativa effekterna av anestesi - en plötslig minskning av blodtrycket, en astmatisk attack och andra manifestationer. Om patientens tillstånd tillåter hamnar han ur sjukhuset den följande dagen. Dock kan ortostatisk hypotoni, yrsel och svaghet fortfarande inträffa, vilket kommer att bestå i flera dagar. Det är tillrådligt vid denna tid att avstå från all verksamhet som medför risk för livet.

Om ett eller flera av följande symtom inträffar efter bronkoskopi, måste du omedelbart ringa en ambulans:

 • hemoptys efter bronkoskopi varar mer än 5 timmar, försvinner inte eller ökar;
 • det finns smärta i bröstet;
 • väsande ängel uppträdde, andning var svårt;
 • illamående, kräkningar;
 • Efter proceduren steg temperaturen, frysningar började.

Ovanstående symtom är tecken på infektion eller blödning i bronkierna. Det är nödvändigt att konsultera en läkare i tid så att dessa komplikationer inte blir livshotande.

Typer av forskning

Det finns två typer av bronkoskopi, som skiljer sig åt i den utrustning som används - bronkoskopi med ett hårt eller mjukt bronkoskop. Var och en har sina fördelar och nackdelar och sitt vittnesbörd när det är nödvändigt att utföra var och en av dem.

Det hårda bronkoskopet avslöjar patologierna hos de stora bronkierna - de mellersta är otillgängliga för det. Det låter dig expandera bronkens lumen, för att ta bort stora främmande kroppar, kan användas för återupplivning under drunkning. Också genom ett hårt bronkoskop kan du skriva in mjukt om det behövs.

Ett hårt bronkoskop används för att installera stenter som förhindrar bronkierna att sänka, för att avlägsna stora tumörer, ärr, främmande kroppar, för att tvätta bronkierna med läkemedelslösningar för att avlägsna vätskor från bronkierna när de drunknar. Dess användning kräver obligatorisk generell anestesi. Hårdbronkoskop är inte tillämpligt för barn.

Det mjuka bronkoskopet (fibrobronchoscopy) möjliggör penetrering i mindre bronkier än hård, skadar inte bronkial slemhinnan och kan användas i barn. Det används för att visualisera de nedre delarna av bronkierna, ta en biopsi, ta bort små främmande kroppar och granska bruskens och bröstkärlens slemhinnor i detalj. Denna procedur kan utföras under lokalbedövning, generell anestesi är valfri. Om det behövs kan ett mjukt bronkoskop införas genom ett hårt bronkoskop för att inspektera de områden i bronkierna som förblir otillgängliga för ett hårt bronkoskop.

Efter att ha utfört bronkoskopi fyller doktorn i manipulationsprotokollet - ett dokument som beskriver i detalj indikationerna för utnämning av bronkoskopi hos denna patient, manipulationsspecifikationen, resultaten och de därmed följande biverkningarna.

Vad kommer diagnosen att visa?

Resultaten av bronkoskopi är nödvändiga för diagnos eller bekräftelse. Därför är en korrekt beskrivning av resultaten när diagnosproceduren utförs mycket viktig.

I tuberkulos är bronkierna och glottisna svullna, inskränkt, passerar ofta dem utan trauma, bara en mjuk bronkoskop kan. På murarna i bronkierna observeras täta infiltreringar och små områden av blek rosa ödem. I de senare stadierna av tuberkulos blöder dessa områden, kan fistlar observeras.

Med endobronchitis - inflammation i bronkial slemhinna - det finns olika slimhinneförändringar. Det kan tunnas, ha en rosa eller röd färg, blöda lätt vid kontakt, den kan vara edematös med dåligt synliga kärl, eller hypertrophied, förstorad, smalare bronkens lumen och stör andning. I fallet med en purulent form av sjukdomen utsöndras pusen aktivt när bronkoskopet kontaktar slemhinnan, det kan vara på dess yta eller ackumuleras i bronkiets nedre sektioner.

Cystisk fibros (patologi av externa utsöndringskörtlar) manifesteras av en smalning av larynx, luftstrupen och bronkier, svullnad och blödning i slemhinnan. Ett karakteristiskt symptom är ackumulationen av tjockt visköst sputum, som blockerar lumen i små och ibland medelstora och till och med stora bronkier. Sådana sputumproppar kan inte komma ut på egen hand och stänga av lungområden från andning. Bronkoskopi låter dig ta bort dem.

Bronchiectasis - bildandet av "fickor" på bronchi väggar - manifesteras av expansionen av lumen i vissa delar av bronkierna, som har formen av en påse eller spindel. Slimhinnan bredvid bronchiektasen är tunn, svullen, lätt skadad och blödande. Sputum eller pus kan ackumuleras inuti bronkiektasen.

Vid bronkial astma finns det tecken på degenerativ endobronchitis (uttunning av slemhinnan), riklig utmatning av ljussekretion utan tillsats av pus, utsprång av vissa delar av slemhinnan i bronkens lumen. Slemhinnan i sig har en blåaktig eller rödaktig nyans.

Främmande kropp är tydligt synlig vid bronkoskopi, den täcker bronkets lumen om den är långsiktig - täckt med fibrinfibrer. Slemhinnan runt den främmande kroppen är svullen, inflammerad, hypertrofierad och kan blöda lätt.

Medfödda anomalier av bronkialträdet. Samtidigt är områden av expansion eller sammandragning av bronkierna, gallring eller krökning av deras väggar, fistlar, olika håligheter fyllda med slemhinnan utsöndring, pus eller luft synliga.

Cancer tumörer verkar olika beroende på neoplasmens specificitet. Exofytiska tumörer har en bred bas, tydliga gränser, oregelbundna konturer, färgen på en hälsosam slemhinna eller rodnad. Tumorns yta är täckt med erosioner, nekrosfokus, andra patologiska formationer. Runt tumören är oförändrad eller hyperemisk slemhinna. En tumör med infiltrerande tillväxt, tvärtom, sträcker sig nästan inte in i bronkitens lumen. Den ligger på väggen i form av en liten förtjockning, dess gränser kan vara klara eller suddiga. Ytan är jämn eller grov men alltid täckt med purulent blomma och liten erosion. Färgen kan vara blåaktig eller inte annorlunda än den friska slemhinnan. Slimhinnan runt tumören är svullen, den bruskiga bruskens och kärlmönstret är inte synliga, lumenet är inskränkt. Om tumören växer utanför bronchusen kvarstår slemhinnan oförändrad, men bronkulens lumen smalnar, väggen blir hård och edematös, ett utskjutande av bronchusväggen inuti lumen kan uppträda.

Funktioner av barn

Bronkoskopi hos barn är förknippad med olika negativa konsekvenser, därför bör den utföras strikt enligt indikationer, vilka inkluderar:

 • Förekomsten av en främmande kropp i bronkierna;
 • medfödda anomalier av bronkialträdet;
 • atelektas - faller ut ur andningsområdet eller hela lungan;
 • tuberkulos;
 • cystisk fibros
 • lungabscesser;
 • ledningsstörningar i bronkierna av okänd etiologi.

Sådan bronkoskopi utförs endast med ett mjukt bronkoskop. Ibland, om barnet är mycket agiterat, krävs allmän anestesi. På kontoret måste vara närvarande styling för artificiell lungventilation vid ödemutveckling. Efter proceduren är antibiotika nödvändigtvis föreskrivna, eftersom risken att utveckla smittsamma komplikationer hos barn är mycket högre än hos vuxna.

Eventuella komplikationer

Med korrekt bronkoskopi utvecklas komplikationer sällan, men ändå är de möjliga. Den vanligaste komplikationen är svullnad och spasmer i luftvägarna. I detta fall är andning väldigt hindrad till en astmatisk attack eller andningsstopp. Om det finns andningssvårigheter efter bronkoskopi och det går inte bort eller förvärras, ska du genast informera läkaren om det, eftersom det kan vara ett tecken på ödem.

Infektion i luftvägarna förekommer om det finns infektionsfel - bihåleinflammation, tonsillit, laryngit, ackumulering av pus i bronkiektas. Bronkoskopi kan främja infektion från övre till nedre. Smittsamma skador är möjliga i strid med reglerna för behandling av ett kirurgiskt instrument, men detta är ett mer sällsynt fall.

Blödning från bronkialkärl är möjlig om slimhinnan skadas av ett bronkoskop. Detta händer när det är märkt inflammation i slemhinnan, om det är skadat av en främmande kropp under extraktionen eller om bronkoskopiproceduren störs - för plötsliga rörelser i bronkoskopet, ett försök att flytta bronkoskopet till mindre bronkier som inte motsvarar dess diameter eller en förändring i patientens hållning under manipuleringen. Vid blödning separeras en stor del av sputum från blodet (rosa eller rött, skum), patientens tillstånd försämras snabbt. Normalt stoppar hemoptys efter bronkoskopi inom 2 timmar, vanligtvis snabbare. Längre hemoptys, och ännu mer, dess förstärkning är ett farligt symptom.

Lungbronkoskopi-proceduren

Bronkoskopi av lungorna utförs vid sjukdomar i lungsystemet, för diagnosen av vilken en visuell undersökning och vävnad för histologisk analys krävs. Förfarandet kan vara diagnostiskt och samtidigt - medicinskt, utförs under lokal eller allmän anestesi.

Grundläggande indikationer för lungs bronkoskopi

Bronkoskopi ordineras vanligtvis för att klargöra diagnosen:

 • tuberkulos;
 • Bronchiectasis (en brist i bronkierna, på grund av vilken bronkialrören och bronkierna har "fickor" på vissa ställen, pus, sputum och andra biologiska ämnen ackumuleras i dem, patienten hostar upp cirka 350 ml sputum på morgonen);
 • Bronkial astma
 • Långvarig bronkit
 • hemoptys;
 • Misstänkt lungcancer;
 • sarkoidos;
 • Utländska kroppar i bronkens lumen;
 • Sjukdomar i luftstrupen.

Målen för bronkoskopi är uppdelade i diagnostisk och terapeutisk:

 • Diagnostik innefattar inspektion, materialuttagning (till exempel riktade biopsi, om cancer är misstänkt eller bronkialastma).
 • Terapeutisk - avlägsnande av en främmande kropp, införande av droger i bronkierna, gripande av lungblödning.

Titta på videon

Anatomi i andningsorganen

Andningsorganen är anatomiskt kombinerade organ som utför funktionen att utföra atmosfärisk luft - näsan och dess hålrum, luftstrupen, struphuvudet, bronkierna och gasutbytet (lungor).

Men tillsammans med detta utför andningsorganen våra dagliga funktioner, såsom förmågan att tala (röst), charm och upprätthålla homeostas i kroppen.

Särskild uppmärksamhet, för att förstå bronkoskopi, kräver larynx, luftstrupen, bronkier. Larynx ligger i framsidan av nacken, i nivå med 4-6 livmoderhalsar. Front, täckt med sublinguella muskler.

Detta organ är mycket viktigt, eftersom det inte bara deltar i vokalisering utan tillåter inte att främmande kroppar går djupt in i bronkierna, stämband, tätt stängda.

En sådan bild kan observeras när en person kvävde, men han kan verkligen inte andas, inte alls på grund av en främmande kropp som blockerar tillgången till luft på grund av muskelspasmer. Detta tillstånd kallas laryngism, vilket kan leda till döden.

Musklerna som är involverade i utvidgningen eller sammandragningen av struphuvudet är innerverade av nerver som ligger nära sköldkörtelbroskyret och sköldkörteln, så det är farligt att slå en person i halsen.

Saken är att om ligamenten är stängda, kan de inte låsa upp, eftersom en annan nervimpuls är nödvändig. Med andra ord förblir de i denna position för alltid, på grund av muskelförlamning (efter ett starkt slag, inte det faktum att nerverna kan utföra en impuls).

En luftrör är ett icke-fallande rör, det liknar en dammsugare slang, men kan inte sträcka sig över hela huset. På nivå 5 är ryggkotan uppdelad i två delar, nämligen rätt bronkus och vänster bronkus.

Den högra bronchus anses vara en fortsättning på luftröret, medan den vänstra går i en ojämn vinkel. Tracheas "ringar" presenteras i form av hyalinbrusk.

Därefter passerar bronkierna in i bronkierna i den första ordern och så vidare upp till de mycket bronkioler som liknar ett träd. Det kallas så - bronchialträdet.

Teknik för manipulation

Hur bronkoskopi i lungorna? Translated från Latin broncho (bronchus), skopia (look), men i medicin accepteras att kalla denna procedur en instrumental metod för forskning, utförs av ett speciellt verktyg som kallas ett bronkoskop, de böjer sig, styva. Typen av bronkoskopi beror på den.

 • Hård bronkoskopi. Utförs under generell anestesi, styvt bronkoskop, i regel är sådana manipuleringar avsedda att stoppa lungblödning, ta bort främmande kroppar. Eftersom det är mycket lättare för läkare att arbeta i första hand när patienten är under generell anestesi.
 • Mjuk bronkoskopi. Utförs av ett speciellt flexibelt bronkoskop, som liknar ett magrör, för diagnostiska ändamål. Men anestesen administreras topiskt och patienten förblir medveten. Denna typ av bronkoskopi är mindre farlig än hård.

Förberedelse för bronkoskopi är mycket enkel. På kvällen, före förfarandet är det förbjudet att äta mat efter 19:00, endast vatten, te, juice är tillåtet, men i små kvantiteter. Om en person är mycket bekymrad och inte hittar en plats får man lugnande medel.

Innan förfarandet undrar patienterna: "Hur ska jag andas?", Svaret är väldigt enkelt. Före proceduren bevattnas mun och struphuvud med ett bedövningsmedel (provet är gjort före), det leder till inhibering av gagreflexen, då kan du sitta tyst och vänta på att proceduren avslutas.

Efter proceduren kan du inte äta 2 timmar, men då på nästa dag används bara kall mat och dryck.

Läkare och bronkoskopi experter på video

Vad läser du

 • ➤ Hur är diagnosen DEP 2 grad?

Lungcancerforskning

Bronkoskopi och lungbiopsi i cancer är en invasiv, lösbar diagnosmetod för diagnos.

Med denna sjukdom, en visuell undersökning av luftröret och bronkierna, genomförs vävnadsstycken och smuts för histologisk och cytologisk bekräftelse av diagnosen central lungcancer.

I studien av möjlig kateterisering av mindre bronkier för att ta material med en perifer lokalisering av tumörer. I fall av misstänkta metastaser i regionala lymfkörtlar utförs bronkoskopi genom transbronchiell punktering.

Kärnan i metoden består i att punktera bronkiets vägg och ta material från bifurkations-, radikala, trakeobronchiala och bronkopulmonala lymfkörtlar. Denna manipulation utförs under generell anestesi.

Medicinskt förfarande för sarkoidos

Sarcoidos är en sjukdom i bindväv där "noduler" bildas på de inre organen. Under manipulationen kommer "nodulerna" att vara tydligt synliga, men som med cancer krävs en biopsi för noggrann diagnos.

Undersökningen avslöjar tecken på lungsarcoidos:

 • Förstorrade lymfkörtlar;
 • Sarcoid plaques;
 • Hillocks och vårtor.

I regel finns förändringar i bronchial slemhinnans kärl i sarkoidos. De expanderas, komprimeras och har en mer svåra form. Dessutom finns bleka områden utan blodkärl, de så kallade ischemiska fläckarna, på slemhinnans yta under perioden med sarkoidgridulombildning.

Eventuella komplikationer och konsekvenser

Ingen är immun från olycka eller "upptäckt", så följande komplikationer kan uppstå:

 • Blödning i samband med skador på luftstrupen, bronkus eller punktering av lungan;
 • Laryngealt ödem (vanligtvis en allergisk reaktion);
 • Sår hals efter proceduren
 • Skador på vokalband, eventuellt med enskilda anatomiska särdrag i struphuvudet.
 • ➤ Vilka är symtom på urolithiasis hos kvinnor?
 • ➤ Hur rekommenderas det att behandla akut pankreatit?
 • ➤ Hur man manifesterar trötthet och överarbete!
 • ➤ Vad hjälper kamilleavkokning?

Kontraindikationer till medicinsk behandling

Det finns vissa kontraindikationer för bronkoskopiproceduren.

Absolut, där möjligheten till negativa konsekvenser överstiger det diagnostiska värdet av förfarandet:

 • Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet i dekompensationsstadiet (aorta-aneurysm, akut hjärtinfarkt, hjärtfel);
 • Obstruktion av bronkialträet, komplicerat av andningsfel 3 grader;
 • Trombos av lung- eller hjärnkärl.

Relativa kontraindikationer för vilka bronkoskopi utförs endast om det inte finns något annat sätt att bekräfta diagnosen:

 • Aktiv lungtubberkulos;
 • Allvarligt allmänt tillstånd hos patienten (ödem, andfåddhet, pneumothorax, hög feber);
 • Hypertoni 3 grader.

Uppgiften att utföra terapeutisk bronkoskopi och orsakerna till

Det är viktigt att veta att terapeutisk bronkoskopi tillhör kategorin små kirurgiska ingrepp. Följaktligen kan denna procedur planeras och akut. Det blir brådskande i händelse av livshotande tillstånd - lungblödning, utländsk kroppspenetration i bronkialummen, svår astmatisk status etc.

De mål som eftersträvas med terapeutisk bronkoskopi är:

 1. Rengöring och tvättning av bronkopulmonärt träd.
 2. Eliminering av blockering av bronkier och luftrör i kontakt med en främmande kropp med hjälp av specialpincett. Förekommer oftare hos barn
 3. Dränering av purulenta håligheter. Samtidigt ackumuleras inte pus i lungorna, men utvisas.
 4. Introduktionen av droger direkt i fokus av inflammation. För att göra detta, använd antibakteriella läkemedel, antiseptika.
 5. Eliminering av bronkial och trakeal blockering från ackumulerad pus och slem.
 6. Stoppar lungblödning genom tamponad eller genom att injicera en adrenalinlösning. Lösningen injiceras direkt i blödningsbehållaren.
 7. Avlägsnande av tumörer i luftstrupen och bronkier av liten storlek.
 8. Återuppbyggnad av luftrörets lumen efter sjukdom.
 9. Behandling av fistlar av olika lokaliseringar.
 10. Stenting med kompression av luftvägarna genom tumören. Operationen är installationen av dilatorn i lumen i bronchusen.

Indikationerna för terapeutisk bronkoskopi inkluderar:

 • tecken på lungblödning
 • förändringar i luftstrupen och bronkierna efter intubationsbedövning;
 • neoplasmer i bronkierna och luftstrupen;
 • allvarlig bronkit
 • allvarlig bronkialastma, resistent mot läkemedelsbehandling
 • komplicerad lunginflammation
 • pulmonell tuberkulos;
 • cystisk fibros
 • markerad trakeal stenos;
 • Förekomsten av purulent foci i lungorna - abscesser, cyster;
 • luftvägsobstruktion;
 • bronkiektasi.

Anestesi under terapeutisk bronkoskopi

Under behandlingsbronkoskopi under generell anestesi undersöker anestesiologen patienten på tröskeln till proceduren och kan förskriva en sedering. Det är gjort före operationen. Huvudsyftet med premedicinering syftar till att undertrycka hosta och kräkningsreflex. Atropin administreras för detta ändamål. Administrationssätt och dosering bestämd av en specialist! Tillåtna införandet av antiallerga och lugnande läkemedel.

Anestesi för terapeutisk bronkoskopi bör inriktas på att minska patientens smärta, förhindra att vitala reflexer stoppas, bra muskelavslappning, tillräcklig ventilation av lungorna och gasutbytet. Det är obligatoriskt att genomföra både planerade och akutoperationer. Den behandlande läkaren, tillsammans med anestesiologen, bestämmer typ av anestesi före operationen med hänsyn till omfattningen av det kommande ingreppet, svårighetsgraden av tillståndet, åldern och den psykiska inställningen hos patienten.

Detta kan vara lokalbedövning eller allmänbedövning. Använd lokokain 2-5% lokalt i form av en spray eller lösning. Det administreras omedelbart innan förfarandet och under genomförandet genom bevattning av nasofaryngeal slemhinna, luftstrupen, bronkier.

Omedelbart efter att patienten introducerats kan en gradvis ökande känsla av en varm koma i halsen, liksom en känsla av fullhet, dödlighet i hals och tunga uppträda. Detta är normalt.

Typer av allmänbedövning under terapeutisk bronkoskopi:

Maskeanestesi används oftast hos små barn. I detta fall används kväveoxid med fluorotan. Efter 3 års ålder är det acceptabelt att använda intravenös anestesi i kombination med en mask. Anestesiets typ hos ett barn bestäms av anestesiologen. Föräldrarnas önskemål beaktas inte.

Allmänna anestesi hos vuxna indikeras för känslomässig instabilitet. Läkemedel och doser som används för intravenös anestesi väljs av anestesiologen med hänsyn till ålder, kroppsvikt, vissa objektiv- och laboratorieparametrar.

När man väljer denna typ av anestesi efter att patientens bronkoskopi utförs kan patienten överföras till avdelningen efter full återvinning av andningsreflexer och uppvaknande. Fram till denna tidpunkt ska patienten vara i intensivvården under noggrann övervakning av specialister.

Bronkoskopi rekommenderas vid följande anläggningar.

 1. Tvärvetenskapliga sjukhus.
 2. Kirurgiska sjukhus i närvaro av avdelningen för thoraxkirurgi.
 3. Sjukhus akutrummet.

Vid val av en institution för operationen är det nödvändigt att beakta förekomsten av intensivvården och en bra funktionell diagnostikavdelning med modern utrustning och högkvalificerad personal.

Kostnaden för denna procedur varierar i olika regioner. Det beror på många faktorer:

 1. Omfattningen av det kommande ingreppet. Till exempel kommer bronkoskopi med avlägsnande av en liten tumör i bronkusen och operationen, när stenten placeras i luftstrupen, ett annat pris.
 2. Typ av anestesi. Vid lokalanestetik kommer kostnaden att vara mindre.
 3. Den medicinska institutionens prestige, dess tekniska bas och läskunnigheten hos specialister.
 4. Lägga till diagnostiska manipuleringar, till exempel biopsi av en neoplasma under borttagningen.
 5. Behovet av att stanna på sjukhuset.

I allmänhet kan priset för medicinsk bronkoskopi vara från 1500 tusen. rub. och över.

Allmänna rekommendationer från läkaren efter proceduren

 • matintag endast efter avslutad anestesimedel;
 • spottar ofta ackumulerat saliv;
 • ingen rökning för en dag;
 • innan du tar mat för att ta en sipp vatten för att bestämma obehaget;
 • begränsa körning under dagen;
 • alkohol är kontraindicerad inom 24 timmar;
 • kalla och varma rätter avbryta för en dag;
 • det är oönskade att hosta;
 • ta mediciner som föreskrivs av en läkare
 • eliminera fysisk aktivitet
 • i flera dagar kan heshet, ont i halsen störa;
 • i händelse av allvarlig smärta och riklig hemoptys konsultera en läkare!

En generaliserad åsikt av människor som genomgick bronkoskopi

Patienternas åsikt reduceras till det faktum att detta förfarande är mycket obehagligt. Det utförs snabbt, men man måste komma ihåg att bronkoskopi är ett litet kirurgiskt ingrepp. Som före varje operation, mycket rädsla och ångest.

Många som har genomgått denna procedur, försäkrar att tanken att utföra bronkoskopi och verklighet är helt olika saker. De flesta hävdar att de inte upplevde någon smärta under operationen. En annan del av patienter som har obehag, håller med om att du kan lida.

En viktig faktor är graden av förtroende för medicinsk personal, så du måste söka på högkvalificerade specialister vars kompetens du är övertygad om.

Meningarna från många människor som har genomgått medicinsk bronkoskopi pekar på att det finns en förbättring av deras välbefinnande efter denna procedur, så de accepterar att genomföra det vid behov.

Bronkoskopi av lungorna: typer, algoritm, indikationer, förberedelse och tolkning av resultat

Bronkoskopi är en metod för visuell bedömning av tillståndet på den inre ytan av luftvägarna, som används i pulmonologi för att diagnostisera och behandla vissa sjukdomar i trakeobronchialträdet. Förfarandet kräver användning av specialutrustning. Bronkoskopi av lungorna ger mycket informativ på grund av läkarens förmåga att med egna ögon se vad som händer i luftvägarna.

Bronkoskopi av lungorna vad är det och hur är det gjort?

Bronkoskopi är en instrumental metod för diagnos och behandling av sjukdomar i luftstrupen, bronkier och lungor, som bygger på införandet i luftvägshålan hos en speciell enhet med en videokamera i slutet. Moderna enheter är dessutom utrustade med en ljuskälla och en manipulator, som vid behov tillåter kirurgiska ingrepp (kärlligering, avlägsnande av en polyp eller tumör, vävnadsprovtagning för biopsi).

Vad visar doktorn bronkoskopi i lungorna? På grund av den beskrivna konstruktionen av enheten observerar läkaren i realtid vad som händer i luftvägarna, hur bronkial slemhinnan reagerar på ingreppet och liknande. Denna procedur är tilldelad patienter med misstänkta patologiska processer som utvecklas i de djupa sektionerna i andningsorganen, vilka inte är tillgängliga för den traditionella undersökningen.

.gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Bronhoskopiya-legkih.jpg "alt =" Lungens bronkoskopi "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Bronhoskopiya-legkih.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp- innehåll / uppladdningar / 2018/04 / Bronhoskopiya-legkih-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Bronhoskopiya-legkih-24x15.jpg 24w, https: // mykashel. com / wp-innehåll / uppladdningar / 2018/04 / Bronhoskopiya-legkih-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Bronhoskopiya-legkih-48x30.jpg 48w "size = "(maxbredd: 630px) 100vw, 630px" />

Det är viktigt! Uttrycket "bronkoskopi av lungorna" är inte helt korrekt. Förfarandet innefattar visualisering av främst luftstrupen och stora bronkier. För penetration i luftvägarna inuti lungorna krävs användning av tunna ledare, vilket inte alltid är möjligt på grund av arten av materialstöd från en viss medicinsk institution.

Algoritm för trakeobronchoskopi:

 • Genomförande av särskild förberedelse för förfarandet
 • Användning av lokalbedövning eller introduktion av patienten i anestesi med parallell användning av artificiell andning (ALV). Med införandet av ett bronkoskop genom näsan behandlas dess hålighet med en spray med ett bedövningsmedel för att minimera obehag.
 • För att förhindra en reflexkramp i luftvägarna administreras dessutom läkemedel med en bronkodilatoreffekt (salbutamol, aminofyllin);
 • Introduktion av bronkoskopet. Förfarandet utförs av en utbildad endoskopist, som har passerat lämplig specialisering;
 • Läkaren bedömer tillståndet av trakeal slemhinna, bronkier. Vid behov elimineras vävnader, avlägsnande av tumörer, ligering av blodkärl. Det beror helt på egenskaperna hos den kliniska situationen.
 • Ta bort bronkoskopet.

Bronkoskopi för KOL, astma, maligna tumörer i luftvägarna (cancer) ger inte bara mycket informativ diagnostik utan också möjligheten till parallellt genomförande av terapeutiska åtgärder som bidrar till stabilisering av patienten.

Typer av bronkoskopi

Bronkoskopi är en teknik som utförs med hjälp av en specialiserad enhet.

Beroende på enhetens konstruktion finns två typer av procedurer:

I det första fallet används ett styvt rör som inte böjer för att tränga in i luftvägarna. För att utföra manipulationen krävs lämplig skicklighet hos läkaren och försiktighet. Det specifika särdraget hos ett styvt bronkoskop är dess begränsade användning vid utvärdering av tillståndet av bronkierna av en liten storlek. Denna procedur är optimal för att bedöma tillståndet i övre luftvägarna.

En viktig aspekt av hård bronkoskopi är möjligheten till mekanisk expansion av bronkierna, vilket är orealistiskt vid användning av en flexibel enhet. Mot bakgrund av trycket på luftvägarna är det dessutom möjligt att stoppa en liten blödning.

.gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/ZHestkij-bronhoskop.jpg "alt =" Hårdbronkoskop "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/ZHestkij-bronhoskop.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp- innehåll / uppladdningar / 2018/04 / ZHestkij-bronhoskop-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/ZHestkij-bronhoskop-24x15.jpg 24w, https: // mykashel. com / wp-innehåll / uppladdningar / 2018/04 / ZHestkij-bronhoskop-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/ZHestkij-bronhoskop-48x30.jpg 48w "sizes = "(maxbredd: 630px) 100vw, 630px" />

Skillnaden i studien av trakeobronchialdet med ett flexibelt bronkoskop är att läkaren har möjlighet att kontrollera rörelsen hos enheten i de djupare delarna av andningsorganen.

Valet av en specifik teknik utförs enligt doktors rekommendation. En viktig aspekt är beskaffenheten av luftvägarna i luftvägarna.

Vilka sjukdomar kan detekteras eller vilka patologier kan detekteras?

Bronkoskopi är en mycket informativ diagnostisk metod som gör att du kan bestämma orsaken till hosta och andra avvikelser i andningsfunktionens funktion.

indikationer:

 • Misstänkt infektion med tuberkulos. Först en röntgenundersökning av bröstet, följt av utnämning av en lämplig instrumental metod. Användningen av bronkoskopi vid pulmonell tuberkulos gör att du kan ange diagnosen och välja lämplig behandling.
 • Maligna neoplasmer (lung- eller bronkuskancer);
 • Främmande kropp i luftvägarna i luftvägarna;
 • Förtydligande av orsaken till den kroniska formen av dyspné, som inte är patogenetiskt relaterad till kardiologisk patologi;
 • Abscesser och cystiska neoplasmer i lungorna;
 • Inflammatoriska sjukdomar i lungvävnaden som ständigt återkommer och inte svarar på konventionell behandling. Genom att utföra bronkoskopi i lunginflammation kan man förtydliga orsaken till motsvarande överträdelse.
 • Obstruktion (spasm) av bronkierna mot astma för att bestämma orsaken till sjukdomen;
 • Övervakning av tillståndet i luftvägarna efter operationen.

.gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Osnovnye-pokazaniya-k-bronhoskopii.jpg "alt =" De viktigaste indikationerna för bronkoskopi "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Osnovnye-pokazaniya-k-bronhoskopii.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Osnovnye-pokazaniya-k-bronhoskopii-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Osnovnye -pokazaniya-k-bronhoskopii-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Osnovnye-pokazaniya-k-bronhoskopii-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru /wp-content/uploads/2018/04/Osnovnye-pokazaniya-k-bronhoskopii-48x30.jpg 48w "size =" (maxbredd: 630px) 100vw, 630px "/>

Vid användning av diagnosproceduren hos barn kan avvikande utvecklingsmetoder, patologisk minskning eller expansion av luftvägarna detekteras dessutom. Förfarandet i lämplig åldersgrupp kräver försiktighet på grund av risken för skador på bronkierna.

Förberedande aktiviteter

Förberedelse för bronkoskopi är en ansvarsfull process som kräver uppmärksamhet från både läkaren och patienten. För att minimera risken för komplikationer och oönskade konsekvenser av förfarandet genomgår patienten en uppsättning stödåtgärder som syftar till att förbättra tillståndet i luftvägarna innan införandet av en obehörig enhet.

Algoritm för beredning för bronkoskopi:

 1. Genomförande av hjälpdiagnostiska åtgärder - Röntgenundersökning av bröstet, EKG, allmänt och biokemiskt blodprov, koaguleringsbedömning;
 2. Historia som fattar för att bestämma förekomst av sekundära patologiska tillstånd (hjärtsjukdomar, endokrina körtlar) för att ersätta relevanta sjukdomar i rätt tid.
 3. Avslag på matintag 12 timmar före bronkoskopi. Anledningen är att förhindra risken att kasta matpartiklar i patientens luftväg;
 4. Direkt på dagen för studien rekommenderas inte patienten att använda vatten före proceduren. Anledningen är förebyggande av aspiration (vätska som kommer in i bronkierna);
 5. Omedelbart före testet utförs premedicinering ("lugnande injektion"). Målet är att slappna av patienten och bronkierna med en minskning av stresskomponenten. Sedativa, muskelavslappnande medel hjälper till att förbereda patienten;
 6. Användningen av lokal eller allmän anestesi. Bronkoskopi under generell anestesi utförs efter att patienten dessutom är ansluten till en ventilator.

.gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Ne-rekomenduetsya-pit-vodu-pered-bronhoskopiej.jpg "alt = "Det rekommenderas inte att dricka vatten före bronkoskopi" width = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Ne-rekomenduetsya-pit -vodu-pered-bronhoskopiej.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Ne-rekomenduetsya-pit-vodu-pered-bronhoskopiej-300x189.jpg 300w, https: // mykashel.ru / wp-innehåll / uppladdningar / 2018/04 / Ne-rekomenduetsya-pit-vodu-pered-bronhoskopiej-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Ne- rekomenduetsya-pit-vodu-pered-bronhoskopiej-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Ne-rekomenduetsya-pit-vodu-pered-bronhoskopiej-48x30.jpg 48w " storlekar = "(maxbredd: 630px) 100vw, 630px" />

Hur dechiffreras resultatet?

Den beskrivna diagnostiska proceduren utförs med en demonstration av bilden på skärmen. En videokamera registrerar hela vägen för bronkoskopet, vilket det senare gör i patientens luftrör och bronkier.

Relevant information lagras på en dator med efterföljande möjlighet att skriva till hårddiskar. Avkoda data för att vara endoskopist.

På grundval av det mottagna videomaterialet registrerar läkaren i en speciell form alla sedda förändringar i slemhinnan eller andra strukturer i luftvägarna. Tolkning utförs enligt fastställda kriterier.

Slutresultatet av studien registreras i patientens medicinska historia eller poliklinikkort.

Temperatur efter bronkoskopi och andra möjliga komplikationer

.gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Naibolee-chastaya-prichina-oslozhnenij.jpg "alt =" Den vanligaste orsaken komplikationer "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Naibolee-chastaya-prichina-oslozhnenij.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Naibolee-chastaya-prichina-oslozhnenij-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Naibolee -chastaya-prichina-oslozhnenij-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Naibolee-chastaya-prichina-oslozhnenij-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru /wp-content/uploads/2018/04/Naibolee-chastaya-prichina-oslozhnenij-48x30.jpg 48w "sizes =" (maxbredd: 630px) 100vw, 630px "/>

Bronkoskopi är ett invasivt förfarande som medför en viss risk för att utveckla luftvägskomplikationer. Den vanligaste orsaken till biverkningar förblir mekanisk skada på slemhinnan.

Möjliga komplikationer:

 • Sensation av nummenhet i halsen, som är förknippad med effekten av anestesi;
 • Obehag vid sväljning. Ibland har patienter ont i halsen på grund av mjukvävnadsskada.
 • Ökad kroppstemperatur. Anledningen är den extra bindningen av sekundärmikrofloran, vilket leder till förekomsten av lokal inflammation;
 • Illamående, kräkningar, som en negativ reaktion på de använda medicinerna;
 • Blod i bronkierna under bronkoskopi på grund av skador på små kärl i andningsorganens struktur eller perforering. För att stabilisera patientens tillstånd måste du kontrollera puls och blodtryck. Med ökad hypotoni (minskning av blodtrycket) på bakgrund av takykardi (acceleration av hjärtfrekvensen) krävs införande av lämpliga mediciner. Bronkoskopi av lungan i cancer är förknippad med en högre risk för hemoptys.

Kontra

Bronkoskopi är en manipulation som inte visas för alla. Det finns ett antal situationer där användningen av lämpliga metoder är oönskade på grund av den höga risken för att förvärra patientens tillstånd.

.gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Protivopokazaniya-k-bronhoskopii.jpg "alt =" Kontraindikationer till bronkoskopi "bredd = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Protivopokazaniya-k-bronhoskopii.jpg 630w, https: // mykashel.ru / wp-innehåll / uppladdningar / 2018/04 / Protivopokazaniya-k-bronhoskopii-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Protivopokazaniya-k-bronhoskopii-24x15. jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/Protivopokazaniya-k-bronhoskopii-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/04/ Protivopokazaniya-k-bronhoskopii-48x30.jpg 48w "storlekar =" (maxbredd: 630px) 100vw, 630px "/>

Kontraindikationer:

 1. Intolerans mot specifika läkemedel som används för anestesi. Först måste du kontrollera patientens känslighet för de använda medicinerna.
 2. Allvarlig stenos i struphuvudet och luftstrupen, vilket gör att enheten inte kan komma igång.
 3. Bronkial astma i det akuta skedet;
 4. Aorta aneurysm;
 5. epilepsi;
 6. arytmier;
 7. Myokardinfarkt;
 8. stroke;
 9. Patientens allvarliga allvarliga tillstånd
 10. Brott mot patientens mentala tillstånd;
 11. Patologi av blodkoagulering.

Det är viktigt! Bronkoskopi rekommenderas inte till patienter med svåra infektionsprocesser och i 2-3 trimester av svangerskapet. Med försiktighet ordineras proceduren till patienter efter blödning på grund av förändring av koagulering på grund av förlust av en viss volym vätska.

Kostnad för bronkoskopi

Kostnaden för bronkoskopi för en patient beror på kliniken där undersökningen utförs och egenskaperna hos varje enskilt fall. Priset varierar från 5 000 till 9 000 rubel. Att bestämma den medicinska institutionen för genomförandet av diagnosen kommer att hjälpa recensioner av andra patienter och rekommendationer från familjehandledaren eller lokalläkaren.

Dessa priser är dock relevanta för privata kliniker. Om det finns bevis och hänvisning från en läkare är bronkoskopi gratis.

Är det möjligt att göra bronkoskopi hemma?

Bronkoskopi är ett komplicerat förfarande som kräver lämpliga kvalifikationer från läkaren. Att hålla en händelse hemma är inte möjlig på grund av den ökade risken för oönskade konsekvenser och komplikationer.

Genomförandet av bronkoskopi på sjukhuset ger tillgång till alla verktyg och läkemedel för återupplivning om det behövs. Hemma finns det inget sätt att ge patienten rätt vård och akutvård.

slutsats

Bronkoskopi är en informativ metod för diagnos av respiratorisk patologi som utförs på ett sjukhus. Tekniken gör det möjligt att visuellt bedöma slimhinnets tillstånd och vid behov utföra terapeutiska ingrepp. Förfarandet är emellertid förknippat med risken för komplikationer, vilket kräver en viss skicklighet från läkaren vid utförande av endoskopisk undersökning av bronkierna.